Recordati Polska Sp. z o.o.

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
tel. +48/ 22 586 33 85

www.recordati.com