Recordati Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa Polska
tel. +48/ 22 586 33 85

www.recordati.com