PROFARM PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna

tel.: (22) 449 27 00
fax: (22) 449 27 01

strona internetowa: www.profarm.pl
e-mail: biuro@profarmps.pl