POLTRAF Sp. z o. o.

ul. Stefana Batorego 4
05-870 Błonie k/Warszawy

tel. (22) 494 32 10
fax. (22) 203 49 80
strona internetowa: www.poltraf.pl