PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o.

ul. Rajdowa 9 
05-850 Konotopa 
tel. +48 225690900 
fax. +48 225690901 
info@pharma.com.pl
www.pharma.com.pl