PFIZER Polska Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 335 61 00
Fax.: +48 22 335 61 11
e-mail: warsaw.office@pfizer.com
strona internetowa: www.pfizer.com.pl