Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Tel.:   22 / 550-00-00
Fax.:  22 / 550-00-01
strona internetowa: www.nutricia.com.pl