NOVO NORDISK PHARMA Sp. z o. o.

ul. Krakowiaków 46 
02-255 Warszawa
Polska
Telefon: (+48 22) 44 44 900
Fax: (+48 22) 44 44 901
informacja@novonordisk.com
www.novonordisk.pl

Firma Novo Nordisk Pharma jest jednym z największych wytwórców insuliny na świecie, zaspokaja ponad połowę światowego zapotrzebowania na ten hormon. Firma zatrudnia ponad 26 tys. pracowników w 80 krajach, swoje produkty dostarcza do 179 krajów.

Od 1923 roku, gdy powstało Nordisk Insulinlaboratorium, firma prowadzi badania nad coraz doskonalszymi metodami leczenia cukrzycy. Ich wyniki realnie wpływają na jakość życia milionów chorych.

Lista osiągnięć jest długa: od pierwszej insuliny europejskiej, poprzez bezkonkurencyjną, wysokooczyszczoną insulinę w latach 50-tych, aż po pionierską w skali świata syntetyczną insulinę ludzką, opracowaną metodami inżynierii genetycznej i wprowadzoną do leczenia w 1989 roku.

Lata 90-te ubiegłego wieku zaowocowały opracowaniem analogów insuliny oraz najnowocześniejszych systemów do jej podawania. Dziś miliony chorych korzystają z poręcznych i bezpiecznych w użyciu penów, których wynalazcą i wiodącym producentem jest Novo Nordisk.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce, w której Novo Nordisk obecne jest od roku 1991, misją firmy jest nie tylko zapewnienie skutecznych, bezpiecznych i szeroko dostępnych metod leczenie cukrzycy . Kierunek i zakres działań wyznacza tzw. zasada potrójnej odpowiedzialności – zachowanie równowagi pomiędzy wiarygodnością gospodarczą a odpowiedzialnością wobec środowiska i społeczeństwa. Wynika z tego szerokie zaangażowanie firmy w edukację i poprawę kontroli cukrzycy w Polsce. Firma zapewnia chorym materiały edukacyjne, wspiera szkolenia lekarzy i pielęgniarek oraz wspomaga organizację letnich obozów dla dzieci z cukrzycą.

Novo Nordisk stawia również czoła najcięższej postaci hemofilli powikłanej inhibitorem, produkując jedyny na świecie rekombinowany aktywny czynnik VIIkrzepnięcia. Wśród unikalnych pod względem jakości produktów firmy należy wymienić również jedyny rozpuszczony w ampułkostrzykawce hormon wzrostu oraz całe portfolio dawek leków do Hormonalnej Terapii Zastępczej.