Medac GmbH Sp. z o. o.

ul. Postępu 21 b
02-676  Warszawa
tel.: (22) 430-00-30
Fax. (22) 430-00-31
e-mail: kontakt@medac.pl
strona internetowa: www.medac.de