LEK S.A.

ul. Podlipie 16
95-060 Stryków
Tel: +48 42 295 7100
Fax: +48 42 295 7187
www.sandoz.pl