KRKA Polska Sp. z o. o.

ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. (22) 573 75 00
Fax. (22) 573 75 64
e-mail: poland@krka.biz
strona internetowa: www.krka.si/pl/