Projekt ustawy – druk 3408 i 3408A Poprawki głosowane w dniu 5 lipca Poprawki głosowane w dniu 6 lipca 2023 Stanowiska do druku 3408 po spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia Stanowiska do druku 3408