Ipsen Poland Sp. z o. o.

al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
tel. (22) 653 68 00
fax. (22) 653 68 22
strona internetowa: www.ipsen.com