ELI LILLY POLSKA Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 18a
02-092 Warszawa
tel.: (22) 440 33 00
fax: (22) 440 35 50
e-mail: recepcja@lilly.com 
strona internetowa: www.lilly.pl