Centrum DPD Sp. z o.o.

ul. Żelazna 41/15

00-836 Warszawa

tel.: +48 22 370 27 84

e-mail: centrumdpd@centrumdpd.pl
strona internetowa: www.centrumdpd.pl

Centrum DPD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polską spółką świadczącą, od 2013 roku, usługi z zakresu kompleksowego przystosowania przedsiębiorstw do nowych wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Nasz zespół tworzą praktycy mający wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem z branży farmaceutycznej, a w szczególności w zakresie systemów zarządzania jakością, w tym prawnicy specjalizujący się w obszarze prawa farmaceutycznego oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej posiadający doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,  certyfikowani audytorzy systemów zarządzania jakością oraz osoby z dużym doświadczeniem w zakresie procesów walidacji i kwalifikacji wymaganych w farmacji.

Nasz szeroka oferta skierowana jest do przedsiębiorców zajmujących się hurtowym obrotem produktami leczniczymi i pośrednictwem oraz transportem leków i uwzględnia w szczególności następujące obszary:

• Wdrażanie systemów zarządzania jakością w zakresie DPD w hurtowniach farmaceutycznych, u pośredników w obrocie produktami leczniczymi oraz w spółkach zajmujących się transportem produktów leczniczych,
• Kompleksowa obsługa w zakresie wsparcia w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
• Przeprowadzanie audytów na zgodność z wymogami DPD w hurtowniach farmaceutycznych, jak również przeprowadzanie audytów podwykonawców, dostawców i odbiorców,
• Doradztwo techniczne i prawne w zakresie przygotowania pomieszczeń, w których planowane jest rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie obrotu hurtowego produktów leczniczych,
• Doradztwo w zakresie kwalifikacji/walidacji (pomieszczeń, urządzeń, systemów kontroli dostępu, monitoringu temperatury, personelu),
• Przeprowadzanie kwalifikacji oraz walidacji (pomieszczenia, personel, systemu kontroli dostępu, monitoringu temperatury oraz wilgotności), w tym mapowania magazynów jak również środków transportu
• Doradztwo w zakresie topografii magazynu oraz przepływów towarowych,
• Doradztwo bieżące w zakresie prowadzonej przez hurtownie farmaceutyczne działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowych (Działy Jakości) i prawnych,
• Szkolenia pracowników hurtowni farmaceutycznych, pośredników w obrocie produktami leczniczymi  i spółek zajmujących się transportem produktów leczniczych w zakresie DPD, standardowych procedur operacyjnych i innych aspektów jakościowych.

Każdy projekt realizujemy indywidualnie dostosowując model i sposób jego realizacji do indywidualnych potrzeb Klienta.

Profesjonalną realizację usług przez Centrum DPD potwierdzają zarówno uzyskane przez naszych Klientów zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, jak i liczne referencje uzyskane zarówno od przedsiębiorców działających globalnie, jak również od podmiotów krajowych.