Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o. o.

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Tel.: +48 22 579 66 66
Fax.: + 48 22 549 66 77
strona internetowa: www.b-ms.pl