Bracco Imaging Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska  39 a
02-672  Warszawa
tel. +48 22 208 24 20
fax.: +48 22 208 24 31
strona internetowa: www.bracco.com