Biogen Poland Sp. z o.o.

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa, Polska

tel. +48/ 22 351 51 00
fax: +48/ 22 351 51 01
www.biogen.com