BERLIN-CHEMIE-MENARINI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Słomińskiego 4                         
00-204 WARSZAWA

Tel. (22) 566 21 00
Fax. (22) 566 21 01

e-mail: biuro@berlin-chemie.com
strona internetowa: www.berlin-chemie.pl