Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów k. W-wy

Tel.: +48 22 732 77 00
Fax: +48 22 732 78 00
adamed@adamed.com.pl