22 września 2020r.
Partnerstwo Merytoryczne Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące Kongresu