23 września 2019r.
Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79
Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
Szczegóły dotyczące Kongresu