Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24;  01-207 Warszawa

tel.:  +48 22 691 38 25
fax:  +48 22 691 38 27, +48 22 519 903 827
e-mail: a.gmurczak@polfawarszawa.pl
strona internetowa: http://www.polfawarszawa.pl