NEXTER Sp. z o. o.

ul. Graniczna 66
44-178 Przyszowice
Tel. (32) 257 13 01
Fax. (32) 251 41 13
e-mail: nexter@nexter.pl
strona internetowa: www.nexter.pl