Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Adres siedziby:

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
telefon: (81) 473 14 00
fax: (81) 473 14 10
e-mail: sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Badań i Rozwoju InorChem
Ul. Sowińskiego 11
44-101 Gliwice
telefon: (32) 231 30 51 do 54
fax: (32) 231 75 23

strona internetowa: www.ichn.gliwice.pl

Strona Sieci Badawczej Łukasiewicz: https://lukasiewicz.gov.pl/