Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Centrala
E-mail: farmacol@farmacol.com.pl 
tel. 32 20 80 600
www.farmacol.com.pl