Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
tel.:  22 634 02 22
fax:  22 634 03 59
strona internetowa:www.cefarm.com.pl