Biocodex Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
www.biocodex.com
(22) 243 65 00