Biocodex Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
strona internetowa: www.biocodex.com