Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158,
02-326 Warszawa, Poland
Tel +48 22 5723500
Faks: +48 22 5723555
strona internetowa: www.bayer.com.pl