Komunikat nr 65

ℹ️ Projekt zarządzenia Prezesa NFZ – programy lekowe

Komunikat nr 63

ℹ️ Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept