Pisma

JANUSZ CIESZYŃSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  dotyczy: stanowisko Izby nt. wystawiania recepty na lek recepturowy w związku z planowanym wejściem w życie e-recepty.

ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

dotyczy: zagrożenia braku dostępności do leków refundowanych i pozostałych – wydawanych na receptę w związku z Komunikatem NMVO z dnia 19 lutego 2019r. wspólne z ZPHFPismoOdpowiedź

czytaj dalej