Aktualności

Komunikat nr 215

Odpowiedź ministra M. Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na Apel podpisany przez 12 organizacji branżowych w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Komunikat nr 216

Wspólne uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” oraz INFARMY do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy...

Komunikat nr 213

Zaproszenie PEX PharmaSequence na bezpłatny webinar „Rynek farmaceutyczny-przyszłość bez tąpnięć na rynku? Analizy i prognozy”. (29 lipca 2021r., on-line)

Komunikat nr 214

Zaproszenie Wydawnictwa FARMACOM Spółka z o.o. na Targi Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2021. (8-9.09.2021r., Warszawa)

Komunikat nr 212

Wstępne komentarze Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do wybranych zagadnień konsultowanego projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu nr 202 z dnia 8 lipca 2021r.)

Komunikat nr 209

Uwagi Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Komunikat nr 210

Apel 12 organizacji branżowych, sporządzony po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (dotyczy Komunikatu nr 205 z dnia 12 lipca...

Komunikat nr 203a

Powtórna wysyłka pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowanego w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej  Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczącego wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni...

Komunikat nr 208

Oficjalne pismo Ministerstwa Zdrowia potwierdzające przedłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu na wnoszenie uwag do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej (projekt z dnia 30 czerwca 2021r.).

Komunikat nr 206

Prezentacja z webinaru, organizowanego wspólnie przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. nt. nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Komunikat nr 207

Projekt Agencji Badań Medycznych - Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), polegający na współpracy instytucji publicznych i sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. Głównym celem Warsaw Health Innovation Hub jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych,...