Aktualności

Komunikat nr 15

Oferta firmy Pex Pharma dla firm farmaceutycznych dotycząca aktualnej (grudzień 2020) struktury cen detalicznych leków Rx nierefundowanych i produktów Non-Rx oraz zmiany tej struktury w porównaniu z rokiem poprzednim.

Komunikat nr 12

Informacje, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, dotyczące importu równoległego oraz przesyłania danych osobowych w związku z brexitem.

Komunikat nr 11

Zaproszenie na spotkanie, on-line, na temat „Produkty kosmetyczne – nurtujące problemy i kierunki zmian” organizowane przez firmę Medical Pro Events(20 stycznia 2021r.). 

Komunikat nr 10

Informacja o Konferencji Noworocznej – dla dziennikarzy z całej Polski organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.(22 stycznia 2021r.)

Komunikat nr 4

Dokument otrzymany z Ministerstwa Rozwoju, weryfikujący i aktualizujący zmiany w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu (HS) 2022 WCO. Ministerstwo poinformowało, że na forum unijnego Komitetu Kodeksu Celnego rozpoczynają się prace nad unijną Nomenklaturą scaloną (CN)...

Komunikat

Pismo organizacji branżowych skierowane do A.Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, M.Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, M.Miłkowskiego i A. Goławskiej- Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia z zapytaniem o szczepienia pracowników firm...